fbpx

Vanliga frågor

Filtera

Vem äger flygplatsen?

Karlstad Airport är ett aktiebolag och ägs av moderbolaget Karlstads Stadshus AB som har till uppgift att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Karlstads kommun. Kommunen äger 95 procent av bolaget och Region Värmland äger resterande 5 procent.