fbpx
Flygplatsen | 2019-08-13

Info om vårt miljötillstånd

I mål M 2251-18 vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om ansökan av Karlstad Airport AB om tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Karlstads flygplats, håller domstolen huvudförhandling den 3 september 2019 kl. 09.30 med fortsättning den 4 september i en konferenslokal vid flygplatsen.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Susanne Jonsson, Karlstad kommun, kommunledningskontoret, Tage Erlandergatan 8, telefon: 054-540 00 00.