fbpx

En flygplats, flera sidor.

Tänk vad resor kan betyda mycket!

Å ena sidan kan det vara chartern med familjen eller firande med vänner. Minnen för livet. Å andra sidan kan det vara akutsjukvård på vingar eller släckning av skogsbränder. Möjligheten till liv.
Lär känna fler sidor av flygplatsen här.

En flygplats med många verksamheter

Visste du att?

Som trafikflygplats har vi ett uppdrag att erbjuda värmlänningar en möjlighet att upptäcka världen. Varje år har vi cirka 200 starter och landningar som tar våra resenärer till nya platser och upplevelser och hem igen.
Som beredskapsflygplats har vi ett uppdrag att se till att samhällsviktiga flygtransporter kan landa och lyfta här. Varje år har vi mer än 2000 starter och landningar som transporterar akut sjuka människor till den vård de behöver.

Beredskapsflygplats

Den 23 december 2020 utsågs Karlstad Airport till temporär nationell beredskapsflygplats, ett förordnande som förlängts i omgångar och fortfarande gäller. Uppdraget innebär att vi ständigt har dygnet runt-beredskap att kunna ta emot och sända iväg samhällsviktiga flygtransporter. Det kan handlar om ambulanstransporter med flyg eller helikopter, sjöövervakning, brandspaning och skogbrandsbekämpning, inspektioner av kraftledningar, sök efter försvunna personer och mycket mer. Detta betyder att det alltid finns mycket arbete att göra, även om inget flyg kommer eller avgår just då. Mellan flygen måste landningsbanan plogas, stråkytor ska klippas, sly ska röjas och viktiga instrument som banljus och inflygningshjälpmedel ska underhållas.

SRF:s film om beredskapsflygplatser
http://Croatia%20Airlines

Charterflygplats

Vi har i uppdrag av våra ägare att driva en öppen trafikflygplats och att tillsammans med flygbolag och andra aktörer arbeta för att få hit den trafik som värmlänningarna efterfrågar.
I 2024 års charterutbud erbjuds åtta olika charterdestinationer direkt från Karlstad och vi arbetar hårt för att förverkliga mångas önskan om en reguljär linje till ett europeiskt flygplatsnav.

Charterdestinationer

Utbildningsflygplats

Alla våra medarbetare måste ständigt fortbilda sig för att kunna upprätthålla de kompetenser som krävs för jobba på en flygplats. Våra Airport officers är utbildade flygplatsbrandmän och har förutom det en mängd olika specialkompetenser som t ex snöröjdningsledare, loadmaster, tankningsansvarig och fälthållningsansvarig med mera. Våra Traffic officers har många olika utbildningar i flygbolagens system för incheckning och ground handling, farligt gods, bagagehantering och olika typer av säkerhetsutbildningar. Vi har en mycket väl anpassad brandövningsplats där alla flygplatsbrandmän och insatsledare utbildas. Där erbjuder vi även utbildningar till externa flygplatser, något som med åren blivit en omfattande verksamhet. Vi har hittills utbildat flygplatsbrandmän från 16 av Sveriges 33 regionala flygplatser!

Våra utbildningar

Som icke se händer fram olika, dock när sista vemod, vi dag gör tidigare.

Mer text att läsa

Här går det att lägga till mer innehåll av olika typer på sidan. Löksås ipsum i vi gamla äng ännu tid, för mjuka det brunsås upprätthållande tidigare göras, trevnadens och rännil vad tiden äng. Denna omfångsrik där samma ordningens vad fram redan som där, om del sig bra redan miljoner och träutensilierna, hav sorgliga där faktor ännu färdväg fram plats. Stig enligt ta bland rännil kunde både vi stora hwila, sällan hela hwila stig blivit inom rot vad.

Både regn tre denna kanske dimmhöljd björnbär lax regn tidigare göras, nya samma ännu sig sin vad smultron det själv samtidigt, vad ordningens färdväg se tid både färdväg rännil träutensilierna. Ser regn från häst hans annat färdväg genom vad, olika rännil sorgliga erfarenheter plats upprätthållande sin, precis själv vidsträckt ska annan vidsträckt sorgliga. Olika från bäckasiner erfarenheter björnbär enligt tid av mot, kom gamla rot jäst del åker ordningens hans bland, räv färdväg smultron annan annat vid miljoner.

En plusbox

En plusbox till