fbpx
Flygtrafik | 2017-10-30

Nextjet erhåller permanent operativ licens

Transportstyrelsen har den 30 oktober 2017 utfärdat en permanent operativ licens för Nextjet AB, vilket innebär att bolaget som planerat kan fortsätta bedriva trafik efter den 17 november.

En viktig del av de åtgärder som genomförts är en nyemission, där fyra ägare vardera tillfört bolaget 10 MSEK i aktiekapital, totalt 40 MSEK. Två av ägarna är åländska, Air Åland och Alandia Air, och två österbottniska, Solving och Herrfors.

Bland övriga åtgärder som är under verkställighet är en flygplansförsäljning. Sammantaget förstärker åtgärderna Nexjets ställning med omkring 70 MSEK.

”Vi har gjort precis det vi sade att vi skulle göra, och myndigheten har bekräftat det genom att utfärda en permanent licens. Med ägarbasen och ekonomin säkrade kan vi nu ha fullt fokus på att utveckla Nextjets trafik”, säger VD Magnus Ivarsson.

Bokningsingången för Nextjet har hållit i sig och stödet i marknaden har varit stort, trots oklarheten med licensen, vilket ger goda utsikter för en stark avslutning på året.

”Med de nya ägarna tillförs inte bara kapital, utan även ny viktig kompetens. Det finns ett uppenbart behov av ett flygbolag som arbetar som Nextjet, och med den nya ägarbasen har vi utmärkta förutsättningar att framöver bli en allt starkare aktör på den nordiska flygmarknaden”, säger Magnus Ivarsson.

Alla kunder som har en bokad resa efter den 17 november reser alltså precis som planerat med Nextjet enligt sin bokning.

Information om Nextjets ägare

Nextjets nya ägarbas utgörs av starka och solventa bolag. Av ägarna till Air Åland står de fem av de största bakom kapitaltillskottet till Nexjet, nämligen Ålandsbanken, Åland Post, Ömsen, PAF och Eriksson Capital.

Det andra åländska bolaget, Alandia Air, ägs av Eriksson Capital och har som sin affär att köpa, sälja och leasa flygplan medan det finska bolaget Solving är ett världsledande företag i fråga om hanteringssystem för tunga laster och vätskor.

Herrfors i sin tur är ett ledande regionalt energiföretag verksamt både i Finland och Sverige.

Nextjets VD, Magnus Ivarsson, kvarstår som ägare sedan tidigare.