fbpx

Tack för din avvikelserapport

Tack!

Vi har mottagit din avvikelserapport och kommer behandla den inom kort. Om ärendet har koppling till flygsäkerheten (safety) eller luftfartsskyddet (security), vidarebefordras rapporten även till Transportstyrelsen.

Som rapportör får du, om du inte är anonym, återkoppling när ärendet är handlagt.

Om du har några frågor kring avvikelsehanteringen, kontakta mig gärna!