fbpx
Flygplatsen | 2016-10-27

Välkommen på samrådsmöte!

Karlstad Airport AB kommer att söka ett nytt miljötillstånd hos mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt under nästa år. Vi kommer att söka tillstånd för 25 000 flygrörelser per år, varav 13 000 i tung trafik. Idag har Karlstad Airport tillstånd för 33 000 rörelser per år, varav 23 000 i tung trafik. Vi söker alltså tillstånd för färre antal rörelser än vi har idag.

Karlstad Airport inbjuder till samråd där allmänhet och särskilt berörda har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter.

Samrådsmötet kommer att hållas onsdagen den 30 november kl. 18.

Mötet äger rum på flygplatsen, där ni anmäler er i servicecenter i Terminalen.  Ett samrådsunderlag har tagits fram och där framgår bland annat den planerade verksamhetens omfattning, utformning, lokalisering och den förväntade miljöpåverkan såsom buller och utsläpp till luft och vatten. Samrådsunderlaget kan du ladda ner här.
Om du inte kan eller vill medverka vid mötet kan du lämna synpunkter skriftligen senast den 30 november. Synpunkter skickas per e-post till Katrin Persson katrin.persson@karlstad.se med ”Synpunkter Samråd Flygplats” som ämne.