fbpx

Näringsliv och turism

Varför är Karlstad Airport viktig för regionen?

Utan flygplats skulle Värmland sakna

  • 1941 jobb
  • 160 företag
  • 1 363 miljoner kronor i lönesumma
  • 2 469 miljoner kronor i bruttoregionalprodukt
  • 3 504 invånare

Läs mer i rapporten ”Karlstad Airport och den regionala ekonomin” som är beställd av Region Värmland.

Rapport från Jönköpings International Business School


Värmland behöver en direktförbindelse till en europeisk hubb.

”Värmlands näringsliv är superglobalt. Jämför med övriga regioner i Sverige ligger Värmland över genomsnittet, när det till exempel gäller gränshandel och andel internationella företag. Och den värmländska besöksnäringen växer snabbare än i resten av landet.”

Läs mer om vad man jobbar med på Handelskammaren Värmland.

Handelskammaren Värmland

Karlstad Airport är viktig för länets utveckling

”Flygplatsen och dess flyglinjer för reguljär trafik till för närvarande Arlanda och Frankfurt är ytterst viktiga för det värmländska näringslivet och länets offentliga verksamheter. Utan möjligheten att kunna flyga från Karlstad skulle risken vara hög att ett antal arbetsgivare skulle överväga att etablera sig på annan ort och ett stort antal arbetstillfällen skulle kunna äventyras.”

Läs mer i debattartikeln av Linda Larsson (S) och Lars Andersson (S).

Debattartikel i NWT


Turism besöksnäring

Visit Värmland

All information om värmländska aktiviteter, evenemang och besöksmål hittar du på Visit Värmlands webbsida.

Besök Visit Värmland

Visit Karlstad

Webbplatsen visitkarlstad.se är Karlstadsregionens officiella besökswebbplats. För besökare presenterar den det mesta som finns att upptäcka och att göra i vår destination. Den är också vägen in för dig som vill arrangera ett evenemang eller förlägga en konferens eller kongress i Karlstad.

Besök Visit Karlstad

Vi behöver Karlstad Airport. Dels har vi flera företag i Värmland sagt att det är oerhört viktigt att man snabbt kan ta sig till och från regionen, många har viktiga affärskontakter med företag i andra delar av Sverige och andra länder. Dels är det värdefullt för besöksnäringen.
Per-Samuel Nisser (M), kommunalråd