fbpx

Fakta om flygplatsen

Karlstad Airport – hela Värmlands flygplats!

Karlstads flygplats byggdes på nuvarande plats 1997 och var till en början statlig. Sedan 2010 heter flygplatsen Karlstad Airport och ägs till 95 procent av Karlstads kommun och till 5 % av Region Värmland. Karlstad Airport är Värmlands största flygplats med cirka 50 000 passagerare per år. Karlstad Airport är för närvarande utsedd till temporär beredskapsflygplats i väntan på utredningen av det officiella utnämnandet.
En av våra största verksamhetsutövare på flygplatsen är Svensk Luftambulans med sina ambulanshelikoptrar för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län. De har även sin tekniska bas vid flygplatsen där de servar samtliga helikoptrar från alla sina verksamhetsområden i Sverige. Flygtornet och flygtrafikledningen drivs av ACR Sweden.

Är det tillåtet att fotografera?

Flygplatsen har ett tillträdesförbud enligt Skyddslagen (2010:305) om skydd för samhällsviktiga anläggningar enligt Länsstyrelsen i Värmlands län.
Beslutet innebär också ett fotoförbud, men flygplatsen får besluta om avsteg från detta och har beslutat att under normal beredskap ska fotoförbudet inte gälla allmänheten.
Skyddsområdet kan utökas att gälla även ett yttre skyddsområde och då kan fotoförbudet aktiveras.

Det är alltså inte förbjudet att fotografera eller filma under normala förhållanden, varken för personal och passagerare.
Dock är det inte tillåtet att filma eller fotografera i säkerhetskontrollen, varken passagerare eller bagage.

Tänk också på att en del personer inte vill bli avbildade, eller ha sitt företag eller verksamhet på bild, så fråga alltid innan du fotograferar.

Mer fakta

Vår styrelse