fbpx

En flygplats, flera sidor.

Tänk vad resor kan betyda mycket!

Å ena sidan kan det vara chartern med familjen eller firande med vänner. Minnen för livet. Å andra sidan kan det vara akutsjukvård på vingar eller släckning av skogsbränder. Möjligheten till liv. Scrolla ner för att lära känna fler sidor av flygplatsen

Beredskapsflygplats

Den 23 december 2020 utsågs Karlstad Airport till temporär nationell beredskapsflygplats, ett förordnande som förlängts i omgångar och fortfarande gäller. Uppdraget innebär att vi ständigt har dygnet runt-beredskap att kunna ta emot och sända iväg samhällsviktiga flygtransporter. Det kan handlar om ambulanstransporter med flyg eller helikopter, sjöräddning, brandspaning och skogbrandsbekämpning, militär trafik, sök efter försvunna personer och mycket mer. Detta betyder att det alltid finns mycket arbete att göra, även om inget flyg kommer eller avgår just då. Mellan flygen måste landningsbanan plogas, stråkytor ska klippas, sly ska röjas och viktiga instrument som banljus och inflygningshjälpmedel ska underhållas.

SRF:s film om beredskapsflygplatser

Svensk Luftambulans

En av våra största verksamhetsutövare på flygplatsen är Svensk Luftambulans med sin operativa ambulanshelikopterbas för akuta uppdrag i Värmlands och Dalarnas län.  Den tekniska basen med verkstad för tungt underhåll där samtliga helikoptrar från alla verksamhetsområden i Sverige servas ligger också här på Karlstad Airport . Svensk Luftambulans huvudkontor finns i flygplatsens lokaler och dessutom utbildas nya helikopterpiloter via förbundets flygskola här. Läs mer om Svensk Luftambulans och deras viktiga uppdrag här:

Svensk Luftambulans

 

Utbildningsflygplats

Alla våra medarbetare måste ständigt fortbilda sig för att kunna upprätthålla de kompetenser som krävs för jobba på en flygplats. Våra Airport officers är utbildade flygplatsbrandmän och har förutom det en mängd olika specialkompetenser som till exempel snöröjdningsledare, loadmaster, tankningsansvarig och fälthållningsansvarig.
Vi har en mycket väl anpassad brandövningsplats där alla flygplatsbrandmän och insatsledare utbildas. Där erbjuder vi även utbildningar till externa flygplatser, något som med åren blivit en omfattande verksamhet. Vi har hittills utbildat flygplatsbrandmän från 16 av Sveriges 33 regionala flygplatser!

Våra utbildningar

Trafikflygplats

Vi har i uppdrag av våra ägare att driva en öppen trafikflygplats och att tillsammans med flygbolag och andra aktörer arbeta för att få hit den trafik som värmlänningarna efterfrågar. I 2024 års charterutbud erbjuds åtta olika charterdestinationer direkt från Karlstad och vi arbetar hårt för att förverkliga mångas önskan om en reguljär linje till ett europeiskt flygplatsnav.
Du som resenär möter våra Traffic officers när du ska ut och resa. De har en mängd utbildningar för att möta både flygbolags och myndigheters höga säkerhetskrav. Det handlar om arbete i många olika datasystem och kunskap om regelverk för till exempel farligt gods, bagagehantering och incheckningssystem. Det är till dem du vänder om du har frågor inför din resa.

Charterdestinationer

Visste du att?

Som trafikflygplats har vi ett uppdrag att erbjuda värmlänningar en möjlighet att upptäcka världen. Varje år har vi cirka 200 starter och landningar som tar våra resenärer till nya platser och upplevelser.
Som beredskapsflygplats har vi ett uppdrag att se till att samhällsviktiga flygtransporter kan landa och lyfta här. Varje år har vi mer än 2000 starter och landningar som transporterar akut sjuka människor till den vård de behöver.