fbpx

Avvikelsehantering

Karlstad Airport ska vara en säker flygplats. Alla medarbetare har ett ansvar och en skyldighet att göra sitt yttersta för att förhindra att händelser uppstår som kan orsaka skador på människor, egendom och miljö.

Syftet med avvikelserapportering är att säkerställa att händelser som inträffar på flygplatsen blir kända och omhändertas. En händelse som kan påverka flygsäkerheten, luftfartsskyddet eller miljön negativt får inte uppkomma på nytt.

Fyll i avvikelse här!

Så här gör du:

  • Klicka på länken och fyll i formuläret.
  • Tryck på ”skicka” så går ärendet vidare till en handläggare.
  • Handläggaren utreder bakomliggande orsaker och ser till att åtgärder vidtas för att hindra återupprepning.
  • Som rapportör får du, om du inte är anonym, återkoppling under handläggningen.
  • Om ärendet har koppling till flygsäkerheten (safety) eller luftfartsskyddet (security), vidarebefordras rapporten även till Transportstyrelsen.

Om du behöver hjälp med avvikelsehantering, kontakta mig gärna!