fbpx

Miljöarbete

Om vårt miljöarbete

Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan, genom att minska utsläppen till mark, vatten och luft. Vår verksamhet är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 och årliga revisioner ställer höga krav på vårt miljöarbete.

Våra miljömål

Karlstad Airport bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken och tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Värmlands län. Verksamheten vid flygplatsen påverkar miljön på många olika sätt, bland annat genom utsläpp till luft och vatten samt störningar genom buller.

Hållbarhet är av stor betydelse för Karlstad Airport och vår verksamhet har en aktiv roll i skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle och vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt vårt miljöarbete. Det är viktigt att alla medarbetare har en förståelse och en kunskap om verksamhetens miljöarbete för att möjliggöra uppsatta mål.

Karlstads kommun har som mål att vara en klimatsmart och fossilfri kommun inom loppet av några år och vi på flygplatsen arbetar aktivt för att uppnå såväl lokala som nationella miljömål.

Vi strävar efter att bli helt fossilfria i den egna verksamheten och har nu senast övergått från att använda fossil gasol till fossilfri biogasol vid brandövningar. Biogasolen levereras av Kosan Gas, en av Nordens ledande leverantörer av gasol. Som råvara till biogasolproduktionen används ett flertal olika biobaserade restråvaror, till exempel slaktavfall, använd frityrolja och processavfall som skal av sockerbetor. Sedan tidigare går alla våra dieselfordon på Ecopar Bio, ett 100 % fossilfritt bränsle tillverkat av slakteriavfall och oljeväxter.

Ansökan om nytt miljötillstånd lämnades in 2018. När beslut om godkänt tillstånd erhölls i november 2019 överklagades dock delar av beslutet. Flygplatsen fick ett nytt komplett miljötillstånd den 2021-12-16.

Vår verksamhet är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001 och årliga revisioner ställer höga krav på vårt miljöarbete.

Ladda ner vår Miljöpolicy

 

Biologisk mångfald

Avisning av flygplan

Avisning av bana

Vatten

Brandövningar

Buller

Energi

Fly Green Fund

Vill du också göra flyget till ett grönare transportalternativ? Vi samarbetar med den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund för att minska flygets klimatavtryck och bidra till utvecklingen och användning hållbara bioflygbränsle. Oavsett om du reser i tjänsten eller privat kan du också vara med! Genom att köpa biobränsle reducerar du hela eller delar av din flygresas koldioxidavtryck. Kom ihåg, varje droppe biobränsle räknas!

Klimatkompensera flygbränsle och swisha Fly Green Fund

Hur gör jag för att klimatreducera?

  • Privatresenär. Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137. Skriv Värmland och din mail-adress i meddelarfältet.
  • Företag/arbetsgivare. Teckna årsavtal, kontakta Fly Green Fund för mer information.

Besök Fly Green Fund

 

För mer information om Karlstad Airports miljöarbete, kontakta mig!