fbpx

Tillgänglighetsredogörelse

Om webbplatsen

Följande text är en tillgänglighetsredogörelse för ksdarprt.se.

Karlstad airport står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi

  • hur webbplatsen ksdarprt.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss genom att mejla info@ksdarprt.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att mejla till info@ksdarprt.se så att vi får veta att problemet finns.

Allmänna brister

Följande brister har identifierats av tillgänglighetsverktyg.

  • En del texter som ligger på bilder har lägre kontrastvärde än 4.1.1
  • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
  • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till myndigheten för digital förvaltning: https://www.digg.se/digital-tillganglighet/anmal-bristande-tillganglighet

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats genom självskattning och genom tillgänglighetsverktygen “Wave” samt validering av CSS/HTML-kod.

Den här redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Så här säger lagen

Här kan du läsa mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.