fbpx

Information om sommaren

Expandera meddelandet

Information om sommaren

Under sommaren har Air LEAP uppehåll i sin trafik och startar sina turer till Arlanda 26/8 igen. Under tiden kommer en del ombyggnationer att ske på vår bana. Piloter hittar info om detta i AIP SUP och NOTAM.

Minimera meddelandet
Translate
Sök

Vanliga frågor

Vad har jag för rättigheter som passagerare?

EU-regeln Artikel 14:1 i förordningen (EG) 261/2004, ska säkerställa att flygpassagerare kompenseras när problem uppstår under en flygning. Flygbolagen är skyldiga att känna till reglerna och ska informera sina passagerare om vad som gäller.

Mer om passagerarnas rättigheter

EU-kommissionen, generaldirektoriatet för Transport och rörlighet, tillhandahåller mer information. På deras webb finns också broschyrer och affischer att ladda ned.

Besök EU-kommissionen

Besök Transportstyrelsen